DELA

Svinö ett viktigt rekreationsområde för alla

I april denna vår diskuterade stadsfullmäktige hur Svinö holme ska användas i framtiden. Staden äger fyra hektar och landskapet 60 hektar av Svinö. Resten är privat. Stadsarkitektkontoret presenterade tre framtidsmodeller för området. Ett kallades skärgårdsstaden, ett kallades tvillingstaden och ett förslag var att Svinö skulle bli ett tillgängligt rekreationsområde.

Socialdemokraterna ville i april och nu att Svinö holme blir ett utvecklat och tillgängligt rekreationsområde och ett område för privat fritidsboende. En gång- och cykelbro byggs mellan Espholm och Svinö som gör det möjligt för motionärer, naturälskare, personer med funktionsnedsättningar, besökare, hästar och alla andra att ta sig över till ön. Den konkreta planeringen av området borde involvera alla stadsbor som är intresserade. Låt oss göra Svinö till ett miljö- och demokratiprojekt.

Det är klart att vi socialdemokrater känner oss stärkta i vår uppfattning efter att en strak majoritet av dem som deltagit i stadens enkät om Svinö är av samma åsikt som vi. Mariehamn är en tätt bebyggd stad och behöver Svinö som rekreationsområde. Alternativet att bebygga Svinö för 1300 till 4300 personer är inte hållbart. Alla andra, särskilt de som skulle bo längs vägen till Svinö, skulle få en försämrad livsmiljö med ökad trafik. Väganknytning mellan Järsövägen och bron från Espholm innebär stora försämringar för den gamla kulturbygd som det är fråga om.

Förtätning i centrum, boende som inte kräver bil, utökade sociala mötesplatser i centrum och natur- och rekreationsområde inom stadens gränser. Det innebär att Svinö holme och Möckelö havsbad tas till vara för stadsbornas och besökares rekreation. Socialdemokraterna är ett hållbart alternativ.

Barbro Sundback (S)

Anders Hallbäck (S)

Sara Kemetter (S)

Linda Söderström (S)

Ulla Andersson (S)

Maria Antman (S)

Inga-Britt Wirta (S)

Marika Kevin (S)

Carin Snellman (S)

Oleg Kassianov (S)

Birger Dahlin (S)

Karl-Johan Fogelström (S)

Christian Beijar (S)