DELA

Sviket vallöfte av FS

Visst förtjänar avloppsfrågan stor uppmärksamhet, inte bara i Lemland utan över hela Åland och i alla Östersjöländer. Jag är glad att du Micael Sandberg som viceordförande i tekniska nämnden i Lemland tar frågan på stort allvar, dock är jag besviken på att inte nämndens ordförande Fredrik Lindqvist och/eller någon annan från FS bemött mina inlägg. Såväl Fredrik Lindqvist som FS-gruppen i Lemland avgav som vallöfte att bygga ut det kommunala avloppet till Flaka/Västeränga. Av det har vi inget sett.

Bästa Micael, dina prisuppgifter om mångmiljonbelopp för en utbyggnad av avloppet till södra Lemland köper jag inte riktigt. Några ”flera miljoner” tror jag inte det handlar om men kanske 1 – 1,5 miljoner totalt och troligen utspritt under några år. Det är väl en rimlig kostnad med tanke på vad som plöjts ned på avlopp i den övriga hälften av Lemland, som enligt avloppsplanen är ca 1,53 miljoner under 9 år. Av detta finns också för Flaka 10.000 för projektering, pengar som vi inte sett röken av. Kostnaderna för anläggande av avloppsledning är beroende av om det är en ledning för självfall (80 – 100 €/m) eller om det är behov av en tryckledning (30 – 35€/m), sen tillkommer pumpstationer (10.000 – 15.000 €/station) och uppsamlingsreningsverk. Från Hellestorp till Flaka (ca 7 km) borde ca 1,5 miljoner euro vara tillräckligt, samma belopp som gått åt att bygga ut avloppsnätet i norra Lemland/Järsö/Nåtö-området.

Under mandatperioden, som är fyra år, brukar man få ett antal tillfällen att ta initiativ att förverkliga sina vallöften. Så också när det gäller avloppsfrågan i Lemland. Avloppsplanen har två gånger behandlats i kommunfullmäktige och senare varit på tekniska nämndens bord för revidering (2007 och 2009), men Fredrik Lindqvist har inte höjt ett finger för att göra några ändringar i planen för att ta med Flaka/Västeränga i utbyggnaden. Inte heller då planen har varit upp i kommunfullmäktige har någon från FS väckt frågan. Detta alltså trots vallöften om utbyggnad av avloppsnätet till Flaka/Västeränga, såväl av Fredrik Lindqvist som av FS-gruppen i Lemland. Svagt av er!

Tyvärr Micael Sandberg liknar ditt resonemang om för dyrt avlopp det resonemang som fördes i vissa politiska kretsar då vattenledningen till Flaka och Herrön skulle byggas ut i slutet på 80-talet; ”Ni är för dyra!” Nu är det ju så att geografin inte går att ändra på, vi bor i en geografiskt utspridd kommun och då kostar det också att tillgodose alla regioner med kommunal service och att tillgodose kommuninnevånarnas behov, helt enligt kommunala mål och beslut.

Sist och slutligen måste ju målet vara att avloppsvattnet vi släpper ut skall vara det renast tänkbara och därför måste vårt gemensamma samhälle bjuda till med de medel som behövs för att förverkliga detta för hela regionen, medel som vi alla bidragit med. Ingen vill betala dubbelt. Så med andra ord: vi i södra Lemland ser fram emot en snar utbyggnad av det kommunala avloppssystemet trots vissa kommunala kostnader.
Hasse Persson
Fortfarande engagerad pensionär