DELA

Svik inte vår kommande generation!

Under många år har politikerna talat om att göra allt för att bekämpa narkotikans intrång på Åland. Vad har man gjort? Vad är då det rätta sättet att lösa problemet? Kan vi enkelt köpa oss ur problemen? Knappast. Men rätt använda pengar kan göra skillnad.

Cirka 60 barn och ungdomar tränar varje vecka karate nere i Bergsskyddet. Ungdomar som får såväl fysisk som psykisk fostran.
Allt sköts med ideella krafter. Hyran för utrymmet uppgår till 27.000 euro per år och staden står för cirka 25.000 euro. Staden anser att hyran är för hög och landskapet vägrar sänka priset. Karateklubben har ingen möjlighet att stå för hela hyran.
Resultat: Från 10 november kastas karateklubben ut.

Vad kostar en knarkande ungdom per år? I pengar? I mänskligt lidande? Var finns engagemanget för våra ungdomar?
Britt Lundberg: Du är idrottsminister. Tala med dina tjänstemän och se till att landskapet och staden gemensamt löser dessa problem. Då visar du alla dessa barn och ungdomar att dom inte sviks av oss vuxna. Om landskapet, staden och karateklubben alla tillsammans bjuder till ekonomiskt, var och en efter sin förmåga, måste det gå att komma till en lösning.
Inom Moderaterna värnar vi de ungas rätt till vettig sysselsättning, jag hoppas att du också gör det.
Kille Williams (M)