DELA

Sveriges agerande inget att skämmas över

Bäste Lukas Lantz , du skriver att du skäms över Sveriges minskade mottagning av flyktingar. Att Sverige tagit emot flest flyktingar per capita i EU är väl känt. Av de 330 000 som fick asyl i EU-länderna 2015 beviljades 34 470 asyl i Sverige, det vill säga drygt 10 procent enligt europaportalen.se.

I grunden är det positivt med invandring men när vi har en situation med så många asylsökande att de placeras i isolerade stugbyar eller husvagnar på landsbygden i övre Norrland med några få timmar sol på vintern har vi inte ett bra mottagande; inte heller när kriminella driver asylboenden. Statsminister Löfvén är tydlig med att Sverige vill ta ett fortsatt stort ansvar men att andra länderna inom EU måste bidra mer. Förslag har presenterats på hur flyktingfrågan ska lösas med alltför många länder inom EU motarbetar dessa.

Fakta är att om varje land i EU tar emot hälften av den mängd flyktingar per capita som Sverige släpper in blir den akuta flyktingkrisen löst.

Du anser att den socialdemokrat som motiverar det minskade flyktingmottagande i Sverige med brist på bostäder och lärare låter som sverigedemokrater. Hur kan du skriva så? Sanningen är att alla riksdagspartier är eniga om att det är brist på bostäder och utbildade lärare men att de efter nyss avslutade förhandlingar inte lyckats komma överens om hur situationen ska förbättras.

Du skriver att Sverige kan lösa bristen på bostäder genom att använda pengarna som skulle gå till militären och i stället använda dem till att ta emot flyktingar. Även om det är ett haltande resonemang med tanke på det försämrade försvarspolitiska läget så är det ju samtidigt något som gäller för alla länder i EU. Varför ska bara Sverige göra så?

Avslutningsvis, du skriver i en tidning där majoriteten av läsarna är finska medborgare. Varför nämner du inget om din inställning till att bo i ett land där mängden beviljade asylbeslut per år sällan når över 2 000?

Jan Westberg