DELA

Sverige, skattetrycket och det finska lillebrorskomplexet: Det åländska sambandet

Sverige är ett av de länder i världen med högst skattetryck och detta är en börda som i mycket hög grad drabbar småföretagen. Den svenska exportindustrin har traditionellt varit ryggraden i den svenska industrin men detta är något som är under förändring. En hårt reglerad arbetsmarknad som gör det svårt för företagen att anställa och ett högt skattetryck generellt gör att produktion eller annan verksamhet på den internationella marknaden är svårt då man helt enkelt ofta inte klarar konkurrensen på den internationella marknaden. Sedan länge har företag och företagare sökt sig från Sverige och jobb försvunnit medan det socialdemokratiska narrativet att höga skatter innebär välfärd har etsat sig fast i den svenska folksjälen.

Som forskare inom internationell handel, skulle jag säga att sambandet mellan en hög skattenivå och välfärd på lång sikt i dagens globaliserade värld är allt annat än det som etsat sig fast i den svenska folksjälen. Höga produktionskostnader i form av skatter och avgifter (svenska löner är i ett internationellt sammanhang inte speciellt höga) samt en hårt reglerad arbetsmarknad gör Sverige oattraktivt då internationella företag ofta söker en bas för sin verksamhet för att få tillgång till EU:s inre marknad. Länder som de baltiska, Irland med flera är ur denna synpunkt betydligt mer attraktiva liksom länder med en stor inre marknad och en mer rörlig arbetsmarknad, mindre präglad av regler.

Den höga skattenivån i Sverige är dock något som inte bara drabbar storföretag som tvingas flytta utomlands med förlust av arbetstillfällen och därigenom skatteintäkter för staten som följd. Små företag är ofta hårdare drabbade och den svenska modellen gör det mycket svårt för mindre företag att överleva och växa. Forskning har visat att företag med sitt ursprung i reglerade marknader som Sverige med ett hårt skattetryck har det svårare att växa sig tillräckligt stora för att kunna konkurrera på den internationella marknaden jämfört med företag med sitt ursprung i mindre reglerade ekonomier som till exempel USA och Storbritannien.

Detta är vetenskapligt belagt och innebär att utsikterna för ett mindre svenskt företag är små när det gäller möjligheten att växa sig stora. För att exemplifiera detta, skriv ner en lista på de tre första svenska storföretagen ni tänker på, när grundades dessa? Min gissning är att dessa företag är relativt gamla då de flesta svenska företag som grundats sedan den allt hårdare regleringen och beskattningen av de svenska företagen antingen lagts ner eller flyttat utomlands, antingen genom uppköp eller flytt av verksamheter till andra länder ett problem som även delas av Finland.

Detta med världsbild och narrativ är något som skiljer sig mellan länder. Om du frågar en amerikan så är chansen stor att han eller hon har en förståelse för de negativa effekterna av höga skatter medan svensken ofta köper argumentet att höga skatter innebär mer pengar till vård, skola och omsorg. Ett samband som är åtminstone på lång sikt icke existerande. Höga skatter och en hög grad av reglering, leder tvärtom till företagsflytt alternativt nedläggning, förlust av arbetstillfällen och därmed minskade skatteintäkter och högre utgifter för samhället i form av arbetslöshet och den börda på samhället detta innebär.

Medborgaren bidrar inte längre till det gemensamma utan är en belastning, ett ord jag använder utan att lägga någon värdering i detta. Sammantaget kan jag undra om det inte är dags för det svenska folket att vakna upp? Någon skrev för länge sedan en bok med titeln ”Det sovande folket”. Frågan är bara hur länge det svenska folket ska sova och när man kommer att vakna upp och se verkligheten? Kanske det svenska exemplet jag skrev om även kan vara en väckarklocka för det finska folket som ofta ser upp till storebror i väst, en storebror som kanske ibland även tål att ifrågasättas, kanske detta även gäller Åland där Sverige ofta får bära en ibland oförtjänt hjältegloria?

HENRIK G.S. ARVIDSSON
Forskare inom international business, företagare och affärskonsult