DELA

”Svenskare än Sverige”

Jag läser i Nya Åland den 20 juni att Gunnar Westerholm vid Ålandskontoret i Stockholm sammanfattat ett pressutskick för att marknadsföra Ålands deltagande i Almedalsveckan. Utskicket bär rubriken ”svenskare än Sverige” och Nya Ålands rapportering om utskicket lyfter särskilt fram hur hög procent (90) av de som är bosatta på Åland som talar svenska.
Nu är det visserligen övertydligt att formuleringen är till för att väcka uppmärksamhet i de svenska medierna, men det hindrar mig absolut inte från att tycka att rubriksättningen är otroligt illa vald – för att inte tala om att den sorts uppmärksamhet som rubriken drar till sig är långt ifrån önskvärd. Det enda en sådan rubrik skulle kunna vara bra för är som icebreaker vid möten med sverigedemokrater under Almedalsveckan, så att de kan instämma i hur den svenska kulturen och det svenska språket trängts bort och urholkats av ”mångkulturen”. Artikeln har redan uppmärksammats på den rasistiska internetsidan Avpixlat, som används som plattform för näthat och SD-propaganda, där det bland annat skrivs att de 10 procent som inte talar svenska i alla fall ”knappast har arabiska som modersmål”. Under den del av artikeln som Nya Åland lagt upp på sin hemsida står att läsa kommentarer om att ”90 procent är ju för lite! Vart tog den viliga åländska patriotismen vägen? Nu sir man ju utbölingar i stan och tom i godby!” och ”Åland kan bli räddningen för oss svenskar när vi har blivit en minoritet i vårt eget land”.

Vad är då ”svenskhet”, och hur har Gunnar Westerholm/Ålands landskapsregering lyckats mäta det? Är en hög förekomst av ”svenskhet” någonting bra och eftersträvansvärt? Är i så fall det bästa tänkbara att alla invånare i ett givet geografiskt område talar samma språk, som pressutskicket tycks skryta med? Jag tror inte att det finns en ”åländsk kultur” och en ”svensk kultur” och så vidare, eftersom det skulle förutsätta att absolut inget utbyte skulle förkomma mellan två givna områden – varken ekonomiskt, politiskt, kulturellt eller socialt. Att benämna Åland som ”svenskare än Sverige” blir alltså otroligt missvisande eftersom inte ens Sverige under någon som helst period i historien kan benämnas som ”svenskt”, och detsamma gäller alla andra stater.
Varken jag eller föreningen jag representerar kan ställa oss bakom att stora delar av landskapsregeringen, som utger sig för att representera oss och resten av Ålands befolkning, åker till Almedalen för att skryta om en outspädd kultur i syfte att ”marknadsföra” Åland.
Denna text har skickats till den åländska pressen, till Gunnar Westerholm och till Camilla Gunell.
William Ramsdahl,
Röd Ungdom