DELA

Svenskan och Åland får inte längre plats i Finland

När Ålands Framtid etablerades som politiskt parti runt millenniumskiftet var en av de viktigaste orsakerna uppgivenheten över svenskans framtid i Finland. Utan ett gemensamt språk saknas nämligen förutsättningarna för ett gott äktenskap mellan Åland och Finland. De senaste tidens politiska utspel mot det lilla som finns kvar av det svenska offentliga Finland visar med all tydlighet att vår prognos har varit riktig.

I tiden avfördes Ålands Framtids oro för en accelererande förfinskning som domedagsprofetior och skrämselpropaganda. I dag är det inte många kvar som tror på en svenskspråkig framtid inom Finlands statsgränser.

Moderaternas nyvalde ordförande Annette Holmberg-Jansson uttalade att hon vill få bort smygförfinskningen i partiledarintervjun ”Hon vill kämpa för det svenska språket” i Ålandstidningen den 2 december 2016.

I det liberala gruppanförandet i lagtingets senaste budgetdebatt konstaterade Viveka Eriksson träffsäkert följande: ”Under många perioder har svenskan gått kräftgång i Finland, och förvaltning, regering och riksdag får allt mer uppenbara problem att sköta självstyrelsen på svenska som de en gång i tiden åtog sig att göra för att få behålla överhögheten över Åland.”

När Sannfinländska ungdomsförbund med piskor och hån attackerar skolsvenskan, när de svenskspråkiga tingsrätterna i Finland tas bort och rätten till svenskspråkig sjukvård i praktiken slopas är det absolut nödvändigt att åländska politiker på bred front uppmärksammar problematiken.

Finland är inte längre en tvåspråkig stat. Lägger vi därtill okunskapen, ointresset och de direkta angreppen mot Åland som den finska staten radat upp under det senaste året klarnar bilden av en fullständigt ohållbar situation.

Svikna löften om vindkraftsstöd och höjd klumpsumma, hot om slopad demilitarisering, en olöst hälso- och sjukvårdsreform, en orimlig båtskatt, enväldiga beslut om fiskekvoter och slopat bostadsbidrag för finska studerande på Åland är bara några exempel.

Vi ålänningar har därför aldrig haft fler orsaker att börja skriva vår egen konstitution och påbörja frikopplingen från ett Finland där varken svenskan eller Åland tycks vara välkomna.

Vi i Ålands Framtid välkomnar därför alla som vill ge sitt stöd till arbetet med att ta det åländska självbestämmandet till nästa nivå. Samtliga krafter behövs!

Axel Jonsson

Brage Eklund

Ålands Framtids lagtingsgrupp