DELA

Svenskan hävstång för självbestämmande

Svenska språket ska fungera som en hävstång för att förstärka Ålands rätt till självbestämmande!
Så här i slutet av 2011 års valrörelse kan det vara på plats med en färsk programförklaring i den alltid lika aktuella språkfrågan. Vi inom Åländsk Center har även denna gång noterat att det finns ålänningar inte tar svenska språkets framtid på allvar medan andra ser med frustration på hur svenskan försvinner som informationskanal i kontakterna med Finland. Hur kan vi ålänningar se så olika på denna grundläggande fråga?

Förklaringen ligger främst i att gemene man här på Åland i stort kan leva sitt liv på svenska, både i kontakter med myndigheter och företag. På kvällarna tittar vi på svensk TV, vana som vi är att ta del av det rikssvenska utbudet. Men under samma tid har ett betydande antal ålänningar upplevt en annan sida av språkmyntet:
n tjänstemannen som än en gång inte kan göra ett bra jobb eftersom det inte kommer någon svensk version av en viktig rapport från Helsingfors eller som tvingas acceptera att det inte heller i år finns någon fortbildning på svenska – drömmen om att göra karriär förtvinar;
n företagaren som ägnat timmar för att få tag på en svenskspråkig person vid något ministerium, allt för ett enkelt struntärende;
n föreningsmänniskan som åter tvingas uppleva sig diskriminerad i o m att centralorganisationen inte ger service på svenska;
n personal som misslyckas med att få tag i reservdelar till urväntade kunder eftersom den vanliga kontakten på firman i Finland är sjukskriven.

Detta är bara några exempel på hur vardagen ser ut för en mängd ålänningar. Hittills har det politiska Åland nöjt sig med att protestera över att finska myndigheter inte respekterar självstyrelselagen när det gäller kravet på svenska som kommunikationsspråk. Men nu är det hög tid att föra språkfrågan till en högre nivå och att använda bristen på svenska som en hävstång för utökad autonomi. Vi ålänningar ska aldrig tveka att hävda vår rätt att kunna fungera på svenska i allas vår vardag.
Harry Jansson
Åländsk Center