DELA

Svenska språket

Ökat självbestämmande och mer användning av självstyrelsen på områden där finskspråkiga statliga system riskerar tränga undan svenskan på Åland. Så skrev Tony Salminen som ett förslag till lösning på förfinskningen.

Robert Horwood skrev: ”Det finns en fatalistisk attityd bland åländska politiker att ingenting kan förändra läget. Detta är som alltid en fråga om – vilja samt ledningens skicklighet och ledarskapskvaliteter”.

Det var Gunilla Sanders utredning som visade hur stark ställning det finska språket har på Åland som drev fram Landskapsregeringens urvattnade språkprogram.

Det verkar heller inte bekymra partierna i landskapsregeringen att svenska språket försvinner i statliga verksamheter som Åland behöver ha kontakt med

Så nu är det medlemmarna i Ålandskommittén som får visa om de har kraft och ledarskap att öka Ålands självbestämmande över områden där finskspråkiga offentliga system tränger undan svenskan. Vad är annars kvar av Finlands löfte till Förenta Nationerna för att Åland ska tillhöra Finland.

Det endan partiet som hittills tar förfinskningen i Finland och behovet av kunskaper i finska på Åland på fullt allvar är Ålands Framtid.

Rolf Granlund (Åf)