DELA

Svenska språket på Åland

I en intervju med centerordföranden Roger Nordlund i Nya Åland 26 dennes fastslår centerordföranden att ”Det inte finns något förfinskningshot, men det har blivit svårare att få service på svenska från riksmyndigheter”.
I april 2006 avlämnade den så kallade språkkommittén där lantrådet var ordförande och undertecknad medlem sitt betänkande.

Där konstaterade vi enhälligt (förutom den socialdemokratiska ledamoten) att språkskyddet urholkats och att det finns stora problem på arbetsmarknaden för den som inte kan finska och att Finland har ett stort ansvar att följa sina internationella åtagande vad gäller svenska språket på Åland
Kommittén föreslog att landskapsregeringen skulle fråga Finlands regering vilka åtgärder de avser att vidta för att självstyrelselagen och de internationella åtagandena framdeles skulle följas samt att ÅSUB skulle utreda vilka merkostnader som Finlands frångående av sina löften kostat oss ålänningar.

Vidare föreslog vi att Sveriges regering skulle informeras och att Åland skulle begära om svensk hjälp att vidmakthålla Åland svenskspråkigt framdeles.
På 29 sidor redogjorde vi för bristerna i språksituationen samt föreslog en mängd åtgärder som vi bad landskapsregeringen vidta. Hela rapporten finns på www.alandsframtid.ax
Ingen enda av dessa förslag har på de ett och ett halv år som gått åtgärdats av landskapsregeringen.

Är det månne centerns prioritering av landskapsregeringar med vänstertyngdpunkt som gjort att centern, som säger sig satsa på självstyrelsen och det svenska språket, inte under denna eller föregående mandatperiod vidtagit en enda åtgärd för att utveckla självstyrelsen eller bevaka det svenska språkets status.
Max Siren
Ålands Framtid