DELA

Svenska riksdagsgruppen är ålänningarnas grupp.

Jag är stolt över att Ålands riksdagsmän under 100 år valt att sitta med Svenska folkpartiet i den Svenska riksdagsgruppen. Det har inte blivit så enbart av tradition utan främst av realpolitiska orsaker. De åländska riksdagsmännen och sfp har stått varandra mycket nära politiskt under alla år. Vi har gemensamt kunnat vara pådrivande i många också för ålänningarna viktiga frågor, såsom sjöfarten och det svenska språkets ställning.

Sfp har alltid ställt upp för de åländska frågorna eftersom de varit lätt att stöda dem och de också ofta berört många på fastlandet (exempelvis sjöfarten). När det gällde Ålands representation i EU-parlamentet var sfp det enda partiet som stödde Ålands riksdagsman Roger Janssons förslag. De frågor som dessvärre stört förhållandet mellan riket och Åland under denna period härrör sig från ministerier som leds av andra partier än sfp. Ett exempel är PAF-frågan som bereds av inrikesministeriet. Svenska riksdagsgruppen har ofta fått agera brobyggare, eftersom förståelsen på andra håll gentemot Åland ibland är ganska ringa.

För det tredje är Svenska riksdagsgruppen den enda gruppen som arbetar på svenska i riksdagen. Det har också ett egenvärde för en åländsk riksdagsledamot. Tro inte att en svenskspråkig medlem i en annars helt finskspråkig grupp gör kollegiet tvåspråkigt.
Jag hoppas och tror att ålänningarna vill att deras röst skall ge inflytande i rikspolitiken. Det inflytande fås genom en ledamot i svenska riksdagsgruppen. Ett stort tack till Roger Jansson för ditt värdefulla arbete.
Stefan Wallin
Ordförande för Svenska folkpartiet,
miljöminister