DELA

Svenska regler en riskfaktor

Den 3 november 2011 kom besked i lokaltidningarna att en tjänsteman på landskapet blivit dömd till böter för dödsvållande. Den dömde hänvisar i en tidningsartikel till ett systemfel, vilket?
Han har i rätten anvisat att svenska regler för vägbygge använts vid detta arbete.
Rätten anger klart och tydligt att svenska regler ej gäller om dom inte följer finsk lag.
Man måste följa finska regler och lag annars blir är det lagbrott.

Jag är fullständigt övertygad om att samma sak kommer att hända i byggbranschen med svenska Boverkets byggregler.
Det är just detta som jag protesterat emot vad gäller Plan- och Bygglagen från år 2008.
Det går inte att använda svenska byggregler som inte rimmar med finsk lag om en olycka sker och man blir kallad till domstol. Det går inte att implementera ett annat lands rättssystem i Finland. Jag betvivlar starkt att politikerna insett konsekvenserna av sin lagstiftning.
Därför lade jag ned min verksamhet i byggbranschen med omedelbar verkan.

Byggnadsnämnderna bryter förmodligen mot Självstyrelselagen när man beviljar bygglov för hus som inte har samma standard som på fastlandet. Åland har ej rätt att ändra standarder.
Detta blir ännu tydligare den 1 juli 2012 när Finland skärper byggbestämmelserna, vilket andra länder knappast gör så mycket som Finland gör.
Det är så man baxnar över att Åland skulle bryta mot Självstyrelselagen, så dumma är väl inte politikerna, eller?
Dåvarande byggnadsinspektören i Mariehamns stad deklarerade i en artikel frankt att man inte tänkte följa finsk standard, utan svensk standard.

Lagen betyder också att Ålands byggbransch har fått monopol på byggandet på Åland. Inte kan det väl vara så att samtliga trettio lagtingsledamöter med avsikt att få monopol röstat för lagen. Monopol leder till högre byggpriser och det kan väl inte varit meningen.
Eller har man duperats av den lokala bygglobbyn?

Varför man överhuvudtaget skulle byta ut finska byggbestämmelser mot svenska byggregler är kanske mera politiskt motiverat än praktiskt. Finlands Byggbestämmelser finns på svenska språket, varför duger inte det?
Plan- och bygglagen kan vara kvar men man måste ändra den så att Finlands bygg-bestämmelser skall gälla
Nu tillträder delvis nya krafter i lagting och landskapsregering som kanske har gott förnuft.
Bruno Fransholm