DELA

Svensk examen måste också duga på Åland

Tony Salminen lyfter i en insändare förtjänstfullt upp frågan om att en svensk examen borde duga lika bra som en finsk examen här på Åland. Det är en viktig fråga som belysts alldeles för lite i debatten. Faktum är att vi i socialnämnden (74 §, 08.04.2008) i staden ombads att ge ett utlåtande om nya behörighetskrav inom socialvården till landskapsregeringen. Min partikollega och jag föreslog ett tillägg till utlåtandet som löd ” Behörighetskraven får inte vara ett hinder för anställande av personer som fått motsvarande utbildning och examen i Sverige.”. Vi förlorade i omröstning då tillägget endast stöddes av centerns ledamot i nämnden.

Liberalerna, Mariehamns framtid och Socialdemokraterna röstade igenom ett förkastande av vårt förslag. Senare försvarade de liberala ledamöterna sitt agerande i en insändare där motivet var att de anställda på Åland måste känna till rikslagstiftning inom socialvård. Då ska vi komma ihåg att vi på Åland har egen behörighet och lagstiftning inom socialvård och utbildning. Vi behöver bli fler som arbetar för att också en svensk examen ska duga på Åland så att det blir lättare att flytta hem till Åland för att jobba här. Hur du röstar i höst har betydelse.
Petri Carlsson (M)