DELA

Svårt skära genom den röda tejpen

Jag har länge fruktat dagen då jag ska börja betala skatt. I min åsikt är skatt onödigt och endast en plåga, men det är en konstant på vår Jord. Från de fattigaste till de rikaste i allt från tredje världens diktaturer till ”the Land of the Free and the Home of the Brave”; USA, alla betalar skatt i någon form.

Men med skatt följer byråkrati, det som på engelska vardagligt kallas red tape.” Även i dagens samhälle där allt digitaliseras och världen finns att nås från bakom en dator där man kan sitta i underkläderna har myndigheterna inte funnit ett sätt att göra det enkelt för folket att följa upp i ens skyldigheter, t.ex. att betala skatt.

Nu har dagen kommit för mig, jag ska bli en skattebetalare men jag finner det svårt att skära mig igenom den ”röda tejpen.” Allt från att förstå vad man ska fylla i vid ”förskottsinnehållning” när man beställer ett nytt skattekort till att veta om man kan ändra något man kommer på att man gjort fel vid ett senare tillfälle. En lätt ångest sköljer över mig innan den övergår i ilska för att jag måste betala skatt överhuvudtaget.

Vad jag vill få fram här är detta. Om vi måste betala skatt bör myndigheterna göra det så lätt för oss som möjligt att betala skatt, t.ex. att undervisa elever redan i högstadiet om byråkratin som är så närvarande i vuxenlivet när man ska betala skatt, söka lån, pensionsspara, etc…

Varför göra något svårare än det behöver vara?

BLIVANDE SKATTEBETALARE