DELA

Svart blev vitt vid dockupphandling

I min insändare ”Upphandlingen av dockan bör granskas” (18.6) skriver jag a) att staden vid upphandlingen av Pommerndockan förfor lagstridigt genom att följa en lag som enligt landskapsregeringen inte gällde på Åland och b) att staden eliminerade konkurrensen genom att mot lag favorisera en av entreprenörerna.

Roger Jansson väljer att inte alls svara på a) och om b) skriver han att jag tydligen inte läst den andra omgångens upphandlingsannons som gav ”möjlighet åt anbudsgivare att […] inkomma med egen konstruktion på dockan”.

Jag har förvisso läst annonsen och den ger ingalunda anbudsgivarna någon sådan möjlighet. Tvärtom säger annonsen: ”Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej”. I tillhörande Entreprenadprogram (3.2 Ritningsunderlaget) uttrycks samma sak så, att ”enbart smärre justeringar ” får göras i anbudshandlingarnas ritningsunderlag. Trots detta antogs ett anbud som fundamentalt skiljer sig från nämnda ritningsunderlag och som staden själv beskriver som en ”ny konstruktion av dockan och dess grundläggning”. Andra entreprenörer (och potentiella entreprenörer) gavs inte denna möjlighet.