DELA

Svårt beslut att fatta

Angående inställda förlossnings-och föräldraförberedelsekurser.
Primärvårdens sparbeting är 187.000 euro som skall inbesparas inom personalbudgeten 2010.
Det är ingen lätt uppgift att verkställa detta och jag har tillsammans med mina medarbetare sett över olika möjligheter att utföra detta uppdrag. Det har varit ett svårt och krävande uppdrag som alla upplever väldigt tungt, men vi förstår att det måste verkställas på grund av det rådande ekonomiska läget. Det är beklagligt för berörda föräldrar och jag förstår den besvikelse som nu kan uppstå.

Alla hälsovårdare /barnmorskor skall ta ut två veckors semesterpenning utan vikarie vilket innebär att mottagningstiderna kommer att minska dagtid. Detta är en av orsakerna till beslutet att inställa föräldraförberedelsen. Dessa kurser sker kvällstid (dyra timmar) och tar resurser från mottagningar dagtid. Folkhälsans del i kursen har även bekostats av ÅHS.
Insändaren har flere andra förslag och dessa har vi också övervägt. Att glesa ut besöken i början av graviditeten var något vi funderade över, men tillsvidare önskar vi hålla kvar dem. Vi anser dessa viktiga inom det förebyggande arbetet då man diskuterar olika livstilsfrågor som på sikt har stor betydelse för det nya lilla barnet. (alkohol, tobak, mat etc).

Angående graviditetsdiabetes och sockerbelastning finns givna direktiv som bör följas och till vår glädje har vi märkt, att förhöjda sockervärden har minskat bland de gravida efter det tidiga hälsosamtalet och den noggranna uppföljning som nu sker på rådgivningen. Här har det förebyggande arbetet haft god effekt och detta har stor betydelse för fostret.
Att uppbära avgift är i dagsläget ingen möjlighet. En del skulle säkert då inte ha ekonomisk möjlighet att delta och att belasta dem som har råd att delta, att även betala de övrigas avgift känns inte som en alternativ väg att gå.

Har varit i kontakt med Folkhälsan och de fortsätter troligen med sin del av kursen i egen regi. Jag har lovat att informationen till blivande föräldrar kan distribueras via mödrarådgivningen.
Ett informationsmaterial kommer att färdigställas och delas ut till alla gravida.
Vår målsättning är att återinföra dessa kurser så fort möjlighet ges.
Birgitta Hermans
klinikchef/överskötare