DELA

Svårt att nå polisen?

Det är en viktigt fråga Kristina Wall i sin insändare i Nya Åland den 21.1.2015 berör, vi önskar från polisens sida klargöra några fakta.
Vi strävar alltid efter att inom ramen för våra resurser göra ett så gott arbete som möjligt, det är beklagligt då någon upplever att vi brister i vår service.

Polisens servicenummer ändrades för ett antal år sedan från 15444 till 527100, vilket även idag är det nummer man använder om man önskar komma i kontakt med polisen under kontorstid. Polisens växel flyttades år 2014 till landskapsregeringen, en åtgärd som rapporterats om i pressen. Då man kontaktar polisens servicenummer nås man helt riktigt av ett talsvar som ger möjlighet till ett antal direktval (4 st.), dessa finns till dels för att avlasta växeln och dels för att de kunder som önskar komma i kontakt med de mest efterfrågade tjänsterna skall kunna göra så snabbare.
Om ingen av snabbvalen känns rätt, eller om man inte vet vart man önskar kopplas, kan man vänta kvar i luren och tala med en telefonist som kopplar samtalet vidare till rätt plats (i detta fall till polisens jour för eventuella åtgärder). Det är värt att nämna att flytten av vår växel till och med har inneburit en ökning av vår kapacitet att hantera samtal under kontorstid. Polisens anmälningsmottagning är däremot en funktion var våra kunder kan göra formella polisanmälningar, antingen via telefon, via vår hemsida eller genom att personligen besöka polisstationen. Anmälningsmottagningen är med andra ord, något förenklat, inte en i huvudsak operativ funktion utan en tjänst för att registrera händelser som redan inträffat.

Utanför kontorstid är det, såsom det helt korrekt anges i insändaren, 112 som gäller om man önskar komma i kontakt med någon räddningsmyndighet. Vi noterar att tröskeln för att ringa 112 är hög. Även om man givetvis skall respektera att 112 är ett nödnummer är det ändå en samhällsservice som är till för att användas vid behov. Om man skall ringa 112 eller inte är ett övervägande var och en själv måste göra. Som måttstock ligger bedömningen om man behöver hjälpen omedelbart, eller om ärendet kan vänta till följande vardag. Vid kontakt med 112 får man hjälp av en alarmoperatör som antingen förenar ärendet vidare till rätt myndighet eller, om ärendet upplevs som mindre brådskande, upplyser kunden om hur man kan gå vidare för att få den service man önskar. En sådan pågående situation där man tidigare funnit det naturligt att kontakta polisen direkt kan således – i synnerhet utanför kontorstid – anmälas via 112.

Att begränsa öppethållningstiderna för polisens servicenummer är inte unikt för Åland, i våra närområden har detta varit ett faktum under många år (såväl för polisen som för stora delar av den övriga samhällsservicen). Det är viktigt att lyfta fram att man alltid kan komma i kontakt med polisen. Via det allmänna nödnumret 112 strävar vi till att även i fortsättningen tillhandahålla snabb och högklassig service då det verkligen behövs, oberoende av dag på året eller tid på dygnet. Via vår servicenummer 527100 betjänar vi under kontorstid våra kunder med deras mindre akuta ärenden. Vi vill även passa på och påminna om att vissa typer av anmälningar kan göras elektroniskt via vår hemsida www.polis.ax, en hemsida som också i övrigt innehåller en hel del nyttig information såsom kontaktuppgifter, öppethållningstider med mera.

Vi hoppas att detta svar är klargörande, om inte är man alltid välkommen att kontakta oss, antingen via telefon 527100 eller undertecknad personligen.
Benjamin Fellman
Överkonstapel
Staben
Ålands polismyndighet