DELA

Svårt att få konkreta svar på konkreta frågor

Jag har tidigare skrivit tre insändare med frågor om barnomsorgspersonalens behörighet, från och med i år när den nya lagen trädde i kraft. Tyvärr med klent resultat när det gäller svaren. Jag kan inte förstå varför det är så svårt att få konkreta svar på konkreta frågor. Undrar hur det står till med trovärdigheten och kunnandet hos landskapsregeringen i dessa frågor?

Jag har tidigare tagit en person med examen som förskollärare från högskola i Sverige som exempel och tänker fortsätta med det. Enligt landskapets krav räcker det inte med examensbeviset utan man måste också införskaffa en förskollärarlegitimation från Sverige, kostnad i vissa fall cirka 150 euro, samt anhålla om ”erkännande av yrkeskvalifikation”, kostnad 240 euro, från landskapet Åland. Nu har jag fått se både en förskollärarlegitimation och ett godkänt erkännande av yrkeskvalifikation. Av legitimationen framgår tydligt vad man är behörig att arbeta med, till exempel att undervisa i förskola och förskoleklass.

I beslutet om yrkeskvalifikationer hänvisar man endast till den svenska förskollärarlegitimationen som bevis på formella kvalifikationer. Jag frågar igen, varför har landskapet valt ett så här byråkratiskt system? I förordningen till nya lagen borde man ha bestämt att en svensk förskollärarlegitimation godkänns och gäller på Åland. Det är skamligt av landskapet att kräva 240 euro för en ”gummistämpel” på ett papper. Känner man inte till att barnomsorgspersonalen hör till en låglönegrupp?

Till sist, jag arbetar inte och har aldrig arbetat inom barnomsorgen så jag talar inte i egen sak. Jag tycker att personalen på våra daghem behandlas orättvist, inte bara när det gäller behörigheten. Dom känner sig förorättade och bortglömda i flera sammanhang. Det har varit väldigt tyst när det gäller instruktioner för att hantera coronaproblemet på våra daghem. Alla vet att det inte går att vårda och hantera små barn på avstånd och att personalen är en riskgrupp. Ändå väljer man att blunda för problemet. Personalen på våra daghem är en viktig grupp i vårt samhälle som tar hand om våra små barn när föräldrarna arbetar. De är också en viktig del i barnens uppfostran. Utan våra daghem och dess personal stannar en stor del av vårt samhälle.

UNDRANDE SKÄRGÅRDSBO

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp