DELA

Svara bara på frågan

Av lagtingsledamot Marcus Måtars (Ob) insändare i tidningen Åland den 27 maj kan man bara dra en slutsats; Diskussionen kring bulvan-affären och oppositionens spörsmål har träffat en nerv som är känslig för honom och partiet.

Diskussionen kan kokas ner till en simpel fråga som ännu inte besvarats vare sig av Marcus Måtar, Bert Häggblom (Ob) eller lantrådet. Det är: Är det lämpligt att i sitt arbete som jurist ge råd klienter om hur man kringgår jordförvärvslagen samtidigt som man sitter i lagtinget och stiftar lagar som rimligen ska upprätthållas?

Besvara bara den frågan.

Övriga anklagelser och den aggressiva tonen i insändaren tycker jag är djupt obehagliga och inte värdiga vare sig en lagtingsledamot eller ett civiliserat politiskt samtal. Med hat och förtal bygger man inte ett gott samhälle. Däremot gör man det med klara principer och hederliga avsikter.

NINA FELLMAN (S)