DELA

Svar utan svar om gynekologer

Tora Woivalin , klinikchef för primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård samt Annika Kahnberg, klinikchef för BB-/Gynkliniken vid Ålands Centralsjukhus har den 1 februari svarat på min insändare av den 24 januari. Rubriken på insändaren var ”ÅCS’ gynekologer kan du bara drömma om”.

Svar, ja, men inte på frågorna dessvärre, men tack ändå.

Direkta frågor till er, eller någon annan, att svara på:

- Varför får man inte komma till en gynekolog vid ÅCS trots att man har två läkarbesök vid ÅHS bakom sig, det ena med utförd miktionslista, det andra med remiss?

- Gäller inte en läkarremiss från ÅHS?

- Varför blir patienten hänvisad till hälsovårdare i stället?

- Kan det, dessutom, inte anses behövligt/nödvändigt att rent allmänt få göra en gynekologisk undersökning som inte gjorts på många år?

- Kan det inte anses nyttigt/nödvändigt att kolla statusen av den år 1993 år utförda inkontinensoperationen?

Tillsammans med en rad kvinnor, yngre och äldre, har jag skrattat och förbannat behandlingen av mitt fall, och då fått höra de mest horribla berättelser om svar man fått då man försökt få möjlighet till gynekologbesök.

Upplysningsvis sa en av de yngre kvinnorna med glimten i ögat:

- Du får gynekologtid om du vill ha preventivmedel!

Å, så vi skrattade! Jag, en relik från 1943…

– Jag kanske borde be att få kolla om min gamla kopparspiral sitter kvar, replikerade jag.

Garv igen. Men skämt å sido.

Vi kvinnor uppmanas att årligen besöka gynekolog. Men var?

Jo, din enda chans är att gå till dyra privatläkare som inte ödslar många minuter på dig.

Varför kan inte ÅHS, kanske i samverkan med ÅCS, jag kan inte era teknikaliteter, upprätta en gynekologtjänst eller två? Det borde vara bra med tanke på förebyggande vård.

Det är förstås en politikerfråga, men kämpa för den. Jag ser de goda råden från Woivalin och Kahnberg i svaret som allmänna och förklarande, det är bra. Men jag behöver inte träffa hälsovårdaren på uroterapin, det har redan min remissläkare utrett.

Direkta frågor igen:

- Vem eller vilka vid ÅCS är det som sätter sig emot en läkarremiss och som föreslår ett hälsovårdarbesök i stället för ett gynläkarbesök?

- På basen av vad fattades beslutet i mitt fall?

Som upplysning och som svar på de goda råd som gavs i svarsinsändaren kan jag bara berätta att:

– Nej, jag röker inte, är inte överviktig, jag tar två rekommenderade doser Vagifem lokalt per vecka, jag dricker inte, jag gör knipövningar, går på vattengympa, gympa, har börjat med pilates, äter ekologiskt och vegetariskt i huvudsak. Jag vet att inte dricka för mycket vatten dagligen. Jag kissar inte ”för säkerhets skull”, enbart om jag vet att det blir långa sittningar eller att jag inte kommer att ha tillgång till en toalett på länge.

Jag är med andra ord en sund och medveten tant som vill komma till gynekolog för att bli undersökt för att få veta om och vad man kan göra åt problemen jag kopplar ihop med min gamla inkontinensoperation, det vill säga det att jag på stört måste gå på toa då jag är kissnödig. Annars… Och det vill man ju inte!

Och nu tycker jag det är dags att ni svarar på frågorna. Tiden går. Och jag tycker faktiskt att ni misskrediterar min remissläkare!

Fortfarande rejält arg

Svar:

ÅHS har inte möjlighet att i detalj svara på enskilda patientärenden i tidningen. Utan remiss kan man träffa allmänläkare. Om det finns tecken på gynekologisk sjukdom som kräver specialistvård så utfärdas remiss.

Det är en läkare på BB-gynekologikliniken som bedömer de inkomna remisserna och avgör på basen av uppgifterna i remissen vilken personalgrupp som är bäst lämpad att ta hand om problemet, ex barnmorska, specialutbildad uroterapeut eller en gynekolog. Årliga gynekologbesök erbjuds inte för alla kvinnor men gynekologiska cellprovskontroller ordnas regelbundet enligt screeningsprogrammet.

Patienten är välkommen att kontakta någon av undertecknade för vidare diskussion om sin vård.

Tora Woivalin

Klinikchef

Annika Kahnberg

Klinikchef