DELA

Svar till ”Vi vill bara komma till vårt sommarhus”

Tänk vad konstig tillvaron kan bli på ingen tid alls. Visst är det konstigt att någonting så självklart som att åka till sin egen ägandes stuga inte ska vara möjligt för att man har ”fel” medborgarskap, men så är även fallet för mig och som det verkar många andra bortaålänningar med svenskt pass. I likhet med dig har jag och min familj pendlat mellan hopp och förtvivlan då vi vill kunna ta oss till den stuga som vi i generationer vistats i de senaste 53 åren. Vad som i sammanhanget känns mycket märkligt är att man som fastighetsägare nekas tillträde till den fastighet som man äger på pappret.

Jag anser i likhet med dig att det borde vara möjligt att låta de som äger en fastighet men har svenskt pass få komma till sina fastigheter då vi i likhet med alla andra betalar fastighetsskatt och alla andra avgifter som ägandet av ett hus innebär. Problemet är som sagt att vi inte tillåts nyttja det vi äger då vi har ”fel” pass.

Jag har all förståelse för att den åländska befolkningen känner oro över att det börjar komma personer ifrån Sverige som skulle kunna vara presumtiva smittbärare. Det är allas vårt ansvar såväl bortaålänningar som ålänningar att följa de smittskyddsdirektiv som gäller. Att resa kors och tvärs genom landskapet för nöjes skull är synnerligen olämpligt denna sommar. Men eftersom stugägare inte är några turister så torde behovet att resa för nöjes skull vara litet, då det alltid finns jobb att göra på fastigheten och därmed blir resandet kraftigt begränsat.

Avslutningsvis vill jag säga att det enda vi stugägare med ”fel” pass vill är att få komma till den plats som på många sätt betyder väldigt mycket för oss.

ÄNNU EN BORTAÅLÄNNING MED ”FEL” PASS