Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Svar till ’utred sexövergrepp i skolan’

Som en som arbetar i skolvärlden måste jag säga att jag också är mycket bekymrad över statistiken över sexuellt våld i skolan. Det sexuella våldet som enkäten avslöjar är nästan uteslutande en kultur av ’grabbighet’ som jag själv har vittnat i skolor på Åland. Tafsande, kränkande språk med mera som är en del av den lokala kulturen. Jag arbetar för nuvarande på folkhögskolan där vi motarbetar sådant beteende med bestämdhet, men kulturen finns. Jag måste också fylla i med att samma kultur fanns i Storbritannien där och då jag växte upp.

Tyvärr har Toivonen med följe misstänkliggjort minoritetsgrupper i samhället med sin insändare, men i verkligheten är det här är ett problem som propageras av samma typer som undertecknar insändaren – huvudsakligen vita män av europeiskt ursprung.

PAUL BRADLEY