DELA

Svar till Stornäsets vänner

Först vill jag tacka för det konstruktiva samtal som jag hade med en av föreningens företrädare i måndags eftermiddag. Som det konstaterades under samtalet så har föreningen Stornäsets vänner missförstått Sunds kommuns avsikter gällande Stornäsets naturreservat. Det är omöjligt att på insändarspalt återge den fulla komplexiteten i ärendet, så om någon önskar en mer djuplodande redogörelse så får denne gärna ringa eller skicka e-post till mig.

Minister Alfons Röblom fastställde gränserna för Stornäsets naturreservat under 2020 på anhållan från Stornäsets vänner. När man ser Stornäsets gränsdragning på en översiktskarta så ingår en omotiverad och utstickande strandremsa nu i Stornäset. Jag har länge misstänkt att detta är ett misstag och jag fick i måndagens telefonsamtal detta bekräftat. Föreningen hade aldrig för avsikt att strandremsan skulle ingå i naturreservatet. Ser man remsan på kartan så slås man hur konstigt det ser ut.

Att strandremsan nu ingår i naturreservatet innebär att flera bostadstomter från ”blockeras” från tillträde till Slottssundet samt att det komplicerar kommande bygglovshanteringar i området.

Sunds kommun vill alltså icke nagga Stornäsets naturreservat i kanten, utan önskar istället att ovanstående ”fel” rättas till. Motiveringen till ovanstående begäran grundar sig på rättssäkerhetsaspekten för samtliga parter, nämligen markägarna, Ålands landskapsregering och Sunds kommun. Det vore fint om föreningen Stornäsets vänner kunde ställa sig bakom kommunens begäran gällande strandremsan och öppet medge att strandremsan ej var tänkt att ingå i naturreservatet.

ANDREAS JOHANSSON

KOMMUNDIREKTÖR SUND