DELA

Svar till stadsfullmäktigeledamot Rauli Lehtinen

Nog är det en märklig debatteknik som stadsfullmäktigeledamot Rauli Lehtinen använder sig av i sitt svar på min insändare gällande stadsfullmäktiges möte i december. Han anser att insändaren var ett rent personangrepp och det även finns dolda hot???
Han hänvisar också till jag skulle stå för någon sorts personangrepp mot Näringsminister Fredrik Karlström och jordbruksstöden. Men det är väl också en slutsats som han dragit utgående från artiklar i tidningarna. Jag välkomnar att Rauli Lehtinen tar del av de brev och de uppvaktningar Ålands Producentförbund gjort gällande jordbruksstöden och att han i så fall verifierar var det finns inslag av personangrepp.
Rauli Lehtinen hänvisar i sitt svar att han relaterat till reportage i dagstidningar. Men det var inte i detta sammanhang artiklarnas innehåll det handlade om utan sättet att använda dom som källmaterial och i synnerhet de slutsatser som stadsfullmäktige Rauli Lehtinen gav uttryck för i debatten.

Det är intressant i detta sammanhang att Rauli Lehtinen tar upp övergödningen och gödslingen av åkrar och i synnerhet då kopplat till dricksvattentäkter. Det här är en problematik som vi från jordbrukets sida tar på stort allvar och det ligger i såväl allmänhetens som jordbrukarnas intresse att näringsämnena kan utnyttjas av växterna på åkern och att det inte lakas ut i vattendragen.
Men det som sedan blir lite märkligt är att man i detta sammanhang tar upp Borgsjö i Sund som exempel. Det finns ju inte några åkrar runt Borgsjö!!
Jag tycker det är tråkigt att få ett så flummigt svar av Rauli Lehtinen och dessutom antydningar om att man inte har rent mjöl i påsen och att vara populistisk.

De beskyllningar som Rauli Lehtinen stod för i den offentliga debatten i stadsfullmäktige var riktat mot hela det åländska jordbruket och när man kommer med så svepande omdömen som stadsfullmäktige Rauli Lehtinen gjorde i debatten bör man enligt min åsikt ha lite mera källhänvisningar än reportage i tidningen.
Henry Lindström
Vik. VD Ålands Producentförbund