DELA

Svar till signaturen ”Äldre generation”

Jag har inget intresse i att spekulera över huruvida signaturen ”Äldre generation” (med sin insändare Hittar inte den röda tråden) kände sig påtrampad av min insändare och därmed kanske fick ömma tår. Men jag vill ändå bemöta dennes svar, eftersom det har misstolkats en del.

För det första hittar ”Äldre generation” inte röda tråden i min första insändare, vilket jag kan finna lite märkligt. Men om jag var så otydlig och inte hade någon röd tråd i min tidigare insändare, kan jag gärna upprepa den: Umgänget mellan barnbarn och den äldre generationen är inte alltid en självklar rättighet. Det kan i vissa fall finnas så pass stora och allvarliga händelser och orsaker, att det inte är lämpligt att ha kontakt mellan till exempel barnbarn och den äldre generation.

I de allra flesta fall tror jag att dessa relationer kan fungera allt från bra, lagom bra, mindre bra, helt otroligt bra, ganska dåligt och allt däremellan och helt enkelt sagt: fungerande! Det finns även fall där det fungerar så dåligt, där gränserna har sprängts gång efter annan, där det är riktigt osunt, negativt och oempatiskt och listan kan göras lång. Jag anser att det är väldigt magstarkt att förneka och mörka att sådana svåra fall existerar, även fastän de förhoppningsvis är väldigt få. Någonstans måste ändå gränsen dras (vilket gäller även andra relationer för den delen och för övrigt allt annat i livet också.)

Man kan inte bortse från att lögner, anklagelser, manipulationer och kränkningar och övriga skadliga beteenden i stor mängd och över en lång tid, inte är bra för de som är drabbade och involverade i allt detta. Det sätter djupa spår och det kan bli för lång tid framöver.

För det andra förstår jag inte var ”Äldre generation” i min insändare såg att jag enbart skrev om den ena föräldern i den äldre generationen, för det gjorde jag inte. Det kan lika gärna gälla båda föräldrar som beter sig på ett icke acceptabelt sätt. Därtill skriver ”Äldre generation”: Det finns inte lagar hur man ska vara när man får barnbarn och HUR MAN ÄN GÖR SÅ BLIR DET FEL.TYVÄRR.

Bara detta resonemang säger en del. Självklart finns det inte lagar och regelverk om detta, det förstår nog de flesta. Men däremot finns det något som heter sunt förnuft, självinsikt och medkänsla! Tyvärr saknar ju en del människor detta viktiga! Hoppas innerligt att inte signaturen är generell med sitt påstående att det alltid blir fel med barnbarnen…Detta hade signaturen gärna fått utveckla närmare, är det dennes egen erfarenhet som talar eller menar denne att det faktiskt är så överlag för alla?

För det tredje skrev jag inte att just den äldre generationen hade psykiska problem eller diagnos, så vet inte var denne fick detta ifrån. Det kan nämligen också vara så att någon äldre kan ha väldigt svårt att erkänna att ens barn har en kronisk, psykisk diagnos samt ett alkoholberoende. Det är skamligt, pinsamt och kan förstöra ”släktryktet” med mera.

För det fjärde så handlade inte min insändare om att curla med barnen, skydda barnen från allt det onda i världen och att sätta skygglappar på, pga utebliven kontakt med den äldre generationen. Det handlar absolut inte om att ha det perfekt! Det är klart att barn får ta del av livets hårda smällar och jobbiga saker och det är nödvändigt och naturligt, men här vill jag återigen poängtera att det finns gränser för långvarigt, skadligt beteende!

Att tro att man gör barnen en fin tjänst för att man utsätter dem för vad som helst under en längre tid, är verkligen magstarkt! Hur kan man ens tro att återkommande lögner, dubbelspel och manipulationer med mera är sunt för barn?

För det femte så undrade ”äldre generation” över mitt syfte med insändaren. Mitt enkla svar att det detta behöver belysas, det är väldigt tyst om det överlag. Alla har inte en fungerande relation. Tyvärr har inte varendaste människa det så. Varför skulle det överhuvudtaget inte få tas upp eller nämnas? Det pekar på att det är ett väldigt känsligt problem.

Man kan skriva insändare om allt möjligt mellan himmel och jord. Varför inte just detta? Syftet är att belysa detta ämne, att det finns och att det kan ha sina grunder och orsaker. Syftet med min insändare är inte att reda upp någons situation som ”äldre generation” tror sig veta. Inte heller reder politiska insändare upp politiken…

Tyvärr anar man trångsynthet i ”Äldre generation”s insändare. Slutligen: Med hopp om mera medmänsklighet och ärlighet i vår värld! Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Anonym