DELA

Svar till Sara Kemetter

Klassläraren Sara Kemetter skriver att det det är dags för mig att börja lita på lärarnas yrkeskunskap och att jag ska sluta göra politik av en fråga som Kemetter inte upplever som ett problem.

Jag har fullt förtroende för lärarnas yrkeskompetens och omdöme i den svåra situation som råder för tillfället. Gedigen utbildning i kombination med erfarenhet inger förtroende. Det är inte på den punkten jag varit orolig.

Mitt förslag grundar sig på att läroplanen inte beskriver hur bedömning ska utföras under dessa förhållanden. Därför tycker jag att konventionell bedömning inte är relevant och föreslår därför verbal bedömning. En siffra kan givetvis ges på rutin (erfarenhetsbaserat) i ett betygsformulär men ett verbalt omdöme säger mera om det görs på ett konstruktivt sätt. Detta kan jag tycka utifrån min utbildning och erfarenhet. Vi tycker synbarligen litet olika i den här frågan.

Däremot blir jag förvånad över att Kemetter tycker att jag ska sluta göra politik i den här frågan. Skolan förtjänar på att föra en förutsättningslös och konstruktiv debatt. Inte ska vi vara så präktiga att vi behandlar frågan som om det skulle regna eller där prestige låser det öppna samtalsklimatet.

I min nya roll som lagstiftare är det min främsta uppgift att lyfta diskussionen så att det för utvecklingen vidare och tvingar oss att argumentera för vår sak. Alla ska få komma till tals och i rollen i lagtinget företräder jag explicit alla olika intressenter i skolfrågor.

RAINER JUSLIN