DELA

Svar till S-O Boman om onödiga skattebeslut

S-O Boman förundrar sig (i en debattartikel i Nya Åland den 3 juli, reds.anm.) över varför Skatteförvaltningen skickar så många brev och fattar onödiga skattebeslut. Han ifrågasätter också de onödigt byråkratiska formuleringarna och bristen på användarvänlighet.

Vad gäller språket är det väldigt beklagligt att vi trots våra tappra försök inte har lyckats uttrycka oss tydligt och klart och att våra tjänster inte uppfattas som användarvänliga. Vi lovar att bättra oss och tackar så mycket för responsen som vi ska använda i utvecklingsarbetet.

Vad gäller skattebesluten är det väldigt vanligt att om den förhandsifyllda skattedeklarationen har kompletterats eller om maken/makan kompletterat sin egen, senareläggs det datum för slutförande av beskattningen som tidigare meddelats. Så blir det också om Skatteförvaltningen får in uppgifter om kunden från annat håll.

När beskattningsbeslutet senareläggs kan även den tidigare meddelade betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagar för kvarskatten flyttas framåt.

I sommar har en del kunder tyvärr fått nya beskattningsbeslut i onödan. Det handlar om en bugg i systemet som ska åtgärdas. Kunderna är med all rätt förbryllade över nya beslut i vilka inget ser ut att ha ändrats. Vi beklagar den förvirring som detta orsakat men det finns ingen orsak till oro om breven har samma innehåll och det man behöver inte kontakta Skatteförvaltningen.

Däremot är det viktigt att komma ihåg att de flesta nya beskattningsbeslut som skickas till kunderna är befogade, det lönar sig alltså att granska att uppgifterna. Om de är rätt behöver man inte göra något.

Skatteförvaltningen utvecklar kontinuerligt sina digitala tjänster, i Min Skatt även på svenska, och vill uppmuntra användarna att övergå till digitala brev i stället för papperspost. På det sättet kan var och en även bidra till att minska belastningen på Ålands vackra natur och underlätta Östersjöns tillstånd.

KATI KALLIOMÄKI

KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR VID SKATTEFÖRVALTNINGEN