DELA

Svar till Runar Karlsson

Runar Karlsson skriver i en insändare om sin oro för Geta skolas framtid om kommuner går samman. Runar ser skolan, jag ser mer eleverna och deras behov.

Att göra en kommunreform sparar inte in pengar på kort sikt men vi får kommuner som blir ekonomiskt bärkraftigare, kommuner som skall klara sig mer själva på sina egna intäkter och mindre beroende av landskapsandelar. Jag vill fortsättningsvis erbjuda en bra välfärd för våra ålänningar.

ag vill att eleven i Geta skola fortsättningsvis skall kunna få en bra skola, jag vill att elevens familj fortsättningsvis skall ha rätt till de eventuella behov av särskilt stöd eleven skall ha rätt till. Jag vill inte att kommunens ekonomi skall bli avgörande.

Därför vill jag se färre men ekonomiskt starkare kommuner. Jag är inte ute efter att stänga någon skola men däremot så för mig går skolans pedagogik och elevernas trivsel i första hand.

Det är skillnaden Runar, du ser antalet kommuner och byggnaderna, jag vill se den enskilda människan och dennes rätt till hjälp och en fortsatt bra välfärd var du än bor på Åland.

Göte Winé (S)