DELA

Svar till Moderat Samling

Tidigare i vecka 19 nämndes mitt förslag Kvarteret Alfrida av Moderat Samling för Mariehamn fullmäktigegrupp i en insändare som, om jag förstår det rätt, mest handlar om ”Sara K” alltså Sara Kemetter. Jag ser inte egentligen kopplingen mellan mitt förslag och Kemetter, eftersom det inte funnits någon som helst kontakt mellan henne och mig.

Mitt förslag är mitt eget, gjort på eget initiativ, kritik mot det bör falla på mig och ingen annan. Förslaget är endast framtaget som ett alternativ till A1K:s förslag och endast av den orsaken att jag är övertygad om att två eller helst flera alternativ gynnar demokratin och känslan av delaktighet vid stora projekt av denna omfattning.

Det är förstås välkommet att tycka, kritisera och diskutera mitt förslag vitt och brett, det var därför jag gjorde det. Om man däremot vill ha sådana uppgifter som exploateringstal, våningsantal eller huruvida förslaget följer stadsplanen så är en bra metod för att få svaren att helt fråga mig istället för att gissa. Mina kontaktuppgifter finns på samma hemsidan som förslaget.

Jag har i mitt förslag i stora drag utgått från den föreslagna generalplanen men ja vissa avvikelser förekommer, som att hela 79 kvadratmeter är 6 våningar högt samt att jag har tagit med sådant som finns i A1K-alternativet som jag tycker fungerar bra så som vändplanen och passagen över Ekonomiegatan.

Exploateringstalet landar i mitt förslag för både nybyggnad (8 662 kvadratmeter) och ett bevarat Boreniuska (1 230 kvadratmeter) på 2,5.

Om någon är nyfiken på Kvarteret Alfrida så kommer jag presentera det på tisdag kväll 19.00 under ett evenemang arrangerat av Mariehamnsmuseet och Ålands Natur och Miljö om hållbar stadsutveckling.

JOHANNA WICKSTRÖM
ARKITEKT