DELA

Svar till Liljehage

Landshövdingens kommentar till Jan Liljehages insändare om barnskyddet

I utgångspunkt är förstås landskapets myndigheter tillsynsmyndigheter och ”uttolkare” beträffande lagstiftningen inom landskapets behörighetsområden, och därmed är det i sig lite märkligt att jag förväntas svara på frågan vilken myndighet det är i Helsingfors som har till uppgift att svara på frågor om åländsk lagstiftning, alternativt att jag skall bekräfta att ingen åländsk- eller riksmyndighet behöver tolka lagstiftning åt privatpersoner.

När det gäller barnskyddet, som är ett så kallat delat behörighetsområde, rekommenderar jag att man läser Ålandsdelegationens utlåtande 26.5.2088, nr 26/08, som återfinns på ämbetsverkets hemsidor (www.ambetsverket.fi) under rubriken ÅD (där man sedan klickar på nämnda datum och utlåtande). Vad gäller Liljehages skriftliga förfrågan i ärendet så kommer det att besvaras inom föreskriven tid.
Peter Lindbäck