DELA

Svar till Harry Jansson

I en insändare den 18/12 anklagar Centerns nyutnämnde gruppledare Harry Jansson landskapsregeringen för ”vanstyre”, frågar hur stor skada regeringsblocket ännu ska orsaka det åländska samhället och avrundar med att ”Sjögren-regeringen ännu har 18 månader på sig att skapa ytterligare kaos…”

Att största oppositionspartiet nu har skruvat upp tonen till Nordkoreansk nyhetsuppläsare är intressant, men gagnar varken en seriös politisk debatt eller sökandet efter gemensamma lösningar för Ålands bästa.

Landskapsregeringen har under sina 2 år minskat det årliga budgetunderskottet från 17,6 till 4,5 miljoner. Det har varit tufft, men jag menar att vi har klarat det tack vare gott samarbete och ett tydligt ledarskap.

Kommunreformen tar nya kliv framåt, efter de tydliga enkätbeskeden från Nåtö/Järsö. Vi har nyss tillsammans lagt en framåtsyftande budget med flera viktiga framtidsatsningar för Åland – för att stärka Ålands attraktions- och konkurrenskraft, ställa om Åland till ett koldioxidsnålare samhälle och för att tillsammans bygga morgondagens Åland.

God jul,

Wille Valve (MSÅ)