DELA

Svar till Emma Dahlén

Jag läste Emma Dahléns svar i Ålandstidningen till ”Ung företagare” och blev lite förvånad. I svaret säger Emma att ”Det är inte rättsligt möjligt att öppna upp för alternativa kriterier utan att på objektiv grund kunna visa varför de är relevanta”.
Hon menar att man inte kan värdesätta fiskdieseln som drivmedel i kollektivtrafiken eftersom det inte finns tillräcklig dokumentation från rätta instanser för att veta om bränslet är bra.
Om jag inte minns fel stod det i första anbudsrundan att alternativa drivmedel kommer att beaktas. Den texten togs bort i andra anbudsrundan. Då bortsåg man samtidigt från alla andra alternativa drivmedel på marknaden, såsom gasdrift, biodiesel gjord på raps, eldrift, hybriddrift med mera där tillräcklig dokumentation finns.
Nu låter det på Emma Dahlén som om fiskdieseln är orsaken till att miljöönskemålet togs bort ur anbudshandlingarna och det låter helt tokigt i mina öron. Den ursprungliga texten borde ha behållits för att uppmuntra alla anbudsgivare att göra allt som går att göra för miljön.

Vad gäller koldioxidutsläppen från fiskdieseln så finns redan en allmän dokumentation gällande så kallade fettsyrametylestrar (FAME) som fiskdieseln tillhör. För varje liter förbränt FAME-bränsle kommer det ut cirka 2,4 kilo koldioxid ur avgasröret. Vad gäller fossilt diesel är siffran 2,97 kilo. Fiskdieseln är idag 85-90% fri från fossil koldioxid. Det borde vara tillräcklig dokumentation för att man inte ska kunna avfärda fiskdieseln som miljöbränsle.
Det som en del verkar ha svårt att förstå är att om en 40 år gammal bil drar 1 liter bensin/diesel per 10 km och en sprillans ny bil drar 1 liter bensin/diesel per 10 km, så har de ändå samma mängd koldioxidutsläpp.
De flesta är överens om att det största hotet för miljön just nu är alla koldioxidutsläpp som inte går att få bort med katalysatorer, crt-filter eller något slags reningsanläggning. Hotet består i global uppvärmning, radikalt ändrade miljöfaktorer med mera.
Därför måste vi göra allt för att hitta andra drivmedel än den fossila bensinen och dieseln för att minska den fossila användningen. Detta borde vara en självklarhet vid upphandling av kommunal kollektivtrafik.
Mathias Franzas