DELA

Svar till Emelie Holmström

Bästa Emelie,

Tack för ditt otvetydiga engagemang för drogfrågan. Landskapsregeringen är bekymrad över några av de siffror som framkommit i ÅSUB:s färska Undersökning om ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor (www.asub.ax). Det handlar framför allt om en liberala attityd till cannabis som också uppvisar en korrelation till ökat bruk av cannabis.

Under 2017 prioriterar vi arbetet med att revidera landskapsregeringens ANDTS-program och lägga fram nya åtgärder för att stävja drogmissbruket. I samband med fördelningen av PAF-medel kommer förebyggande åtgärder att vara prioriterade. Under 2017 understödjer vi också lagändringar som gör det lättare för polisen att ingripa mot droger på offentliga tillställningar. Som ett led i det drogförebyggande arbetet är landskapsregeringen rökfri från den 1 januari 2017.

Jag vill inte föregripa andra åtgärder som kommer föreslås med anledning av revideringen under 2017, men vi kommer att lägga in en ännu högre växel för att motarbeta droger. Vi har här känt ett starkt och konsekvent stöd från Ålands tredje sektor, med anledning av Vision Nolltolerans och Tobaksfri Duo vilket bådar gott för de kommande åtgärderna.

Min personliga vision om en god drogpolitik är att det ska vara så jobbigt, osexigt och otänkbart som möjligt att börja – men så lätt som möjligt för den som vill sluta. Dit har vi en bit ännu.

Wille Valve

Social- och hälsovårdsminister (MSÅ)