DELA

Svar till Ekström

Svar på insändaren ”Partipolitik styr i Pommernfrågor?” i måndagens Nya Åland.

Dockkommittén har utfört det uppdrag som stadsfullmäktige upprepade gånger beställt sedan 2009. Varken förra sakkunnigkommittén eller nuvarande planeringskommitté för dockan har funnit några andra långsiktigt säkra lösningar för Pommerns bevarande. Alla andra föreslagna lösningar är antingen riskfyllda eller/och långsiktigt kostnadsdrivande.

Du har helt missförstått den politiska processen. Stor enighet har hela tiden rått i både staden och landskapet om lösningen. Först nu på slutet har några enstaka politiker i en minoritet börjat vackla inför kanonaden av desinformation från några debattörer.

Örjans med flera har inte tillfört något nytt till beredningen av ärendet som inte i stadens kommmittéberedning redan har utretts. Jag är inte jäv i ärendets behandling i stadsfullmäktige. Kommittén har jobbat på uppdrag av staden och ingen har några personliga intressen i frågan.

Roger Jansson

Stadsfullmäktig