DELA

Svar till DUV:s frågor

Jag läste tidningen Duvan häromdagen och såg att där fanns det frågor till politiker inför valet. Tyvärr kan jag inte upprepa frågorna, men försöker svara på en del.
Den nya handikappservicelagen gäller även personer med utvecklingsstörning. Färdtjänst skall man få på samma villkor som andra gravt funktionshindrade. Vi liberaler har i vårt valprogram uppmärksammat att färdtjänst reglerna måste ändras så att klienterna får likvärdig service oberoende av boendekommun.

Personer med utvecklingsstörning har enligt lagen rätt till personlig assistans på lika villkor som övriga personer. Det är helt fel att det finns föräldrar som måste strida om dessa rättigheter. Vi liberaler vill samordna handikappservicen så att servicen blir likvärdig för alla åländska medborgare.
Jag har alltid tyckt att det är fel att personer med utvecklingsstörning inte arbetar på fria marknaden. Det känns konstigt att våra funktionshindrade ungdomar genomgår yrkesutbildning men skall inte arbeta på ”riktiga” jobb. Lojo staden har kunnat ordna riktiga lönearbeten redan åratals för personer med utvecklingsstörning. Varför kan inte vi?

Avslutningsvis vill jag berätta att jag själv har arbetat 15 år på Åland med handikappfrågor, inom Omsorgsförbundet, psykiatrin och ÅHS. Jag är även Ålands representant i Nordiska Handikapp politiska rådet. Funktionshindrades rättigheter har alltid varit viktiga för mig.
Jag vill gärna fortsätta att arbeta med dessa frågor i lagtinget.
Sirpa Eriksson (Lib)
Lagtingskandidat