DELA

Svar till Anders Eriksson

I Nya Åland den 4 november bemöter Anders Eriksson vår kritik mot hans illa genomtänkta uttalande med en egen insändare. Där uppmanar han oss att använda rätt citat nästa gång. Vad han verkar missa är att vi aldrig direktciterar honom utan snarare beskriver andemeningen av vad han säger.
När Eriksson, för att visa hur man gör och för att försvara sig, citerar sig själv lämnar han lämpligt nog bort den sista meningen, som var den mening vi byggde vår insändare kring. Meningen lyder: ”Det måste vara något genetiskt”. Uttalandet är fortfarande sexistiskt och vi förstår helt att Eriksson vill tona ner och dölja detta genom att utelämna det.

Det är trevligt att se att Eriksson numera bemöter vår kritik, vilket han inte egentligen gjort tidigare på exempelvis facebook %u2022 som han själv väljer att nu ta upp. På facebook har han bland annat uttryckt sitt fulla stöd för sin partikamra t Glenn Koskinens krig mot narkotika.
William Ramsdahl nämnde det ineffektiva War on Drugs i USA och frågade om vilka magiska nya, ej tidigare beprövade lösningar ÅF hade valde Eriksson att inte svara, trots flertalet uppmaningar att göra så.

Vi anser också att en rak och ärlig debatt är viktig inom politiken, och därför ser vi gärna att Eriksson i framtiden låter bli att utelämna information för att skyla över sina snedsteg. Att Eriksson så lättvindigt tar till förfalskande kan väcka frågor om vad mer han smyger med.
För övrigt är det just den rakryggade ideologiska debatten som är Röd Ungdoms styrka och det är vad som gav oss våra valframgångar. Röd Ungdom står upp för sin sak, helt enkelt.
Angelica Schåman
William Ramsdahl
Röd Ungdom