DELA

Svar på Runa Lisa Janssons insändare

Tack för frågan i din insändare Runa Lisa den är berättigad och viktig. Som du vet så skedde alltså en viss förbättring i det här avseendet genom 2005 års pensionsreform och pension intjänas sedan dess vid vård av barn som är under tre år, men mycket mer kan göras.

De centrala arbetsmarknadsparterna har förhandlat om innehållet i en pensionsreform och enats om de ändringsförslag som skall göras i arbetspensionsskyddet. Detaljerna kommer att preciseras först i samband med lagberedningen och avsikten är att lagen skall lämnas till riksdagen för godkännande hösten 2015 så att reformen kan träda ikraft 2017. Det finns alltså alla möjligheter för den som får förtroendet att representera ålänningarna i riksdagen att arbeta med den här frågan. Troligen finns det redan i regeringsförhandlingarna möjlighet att börja arbeta med den här saken.

Jag tycker att frågan är viktig och har under min tid i arbetsutskottet i riksdagens kvinnonätverk varit med att lyfta både denna och andra frågor som är viktiga för kvinnor i och utanför det traditionella arbetslivet.

Du säger att ”de som kandiderar för en plats i riksdagen lovar guld och gröna skogar för ens röst”, men min filosofi både som kandidat och som riksdagsledamot har varit att bara lova det jag kan hålla. Det finns frågor jag engagerat mig mycket i och ännu inte nått de resultat jag hoppats på, men jag lovar att fortsätta om jag blir återvald.

Vad jag arbetat med i riksdagen och vilka resultat jag uppnått har jag samvetsgrant redovisat på min hemsida www.naucler.ax . Under de senaste fyra åren har jag rapporterat varje vecka om mitt arbete och även före det finns mycket material att granska. Jag hoppas väljarna tar sig en titt på materialet. Ytterligare spännande läsning om mitt arbete finns på riksdagens hemsida www.riksdagen.fi.

Elisabeth Nauclér

Riksdagsledamot och kandidat nr 5.