DELA

Svar på öppet brev till Visit Åland

Bästa SKUNKs styrelse,

Det gläder Visit Åland att skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK intresserar sig för turismen på Åland och vi tackar för förbättringsförslagen gällande visitaland.com.

I ert brev läser vi in en allmän frustration men också en okunskap om Visit Ålands uppdrag och arbete idag. Vi kommer här att bemöta de sakfel om oss som fanns i ert brev.

Cykelkartan vi antar att ni hänvisar till är inte utgiven av Visit Åland, utan av WSOY för över tio år sedan. På den www-sida ni hänvisar till framgick, även då ert brev skrevs, information om fler destinationer i skärgården än bara Vårdö. Logi, aktiviteter, restauranger och annan viktig och relevant information för våra besökare i de åländska skärgårdskommunerna framgår på fler än ett dussin olika sidor på visitaland.com. Vi uppdaterar och förbättrar kontinuerligt våra hemsidor.

Att ni på basen av enstaka formuleringar på visitaland.com drar slutsatsen att Visit Åland i sitt övergripande arbete inte lyfter skärgården är olyckligt. Tvärtom har skärgården fått en allt större synlighet och viktigare roll i vårt arbete de senaste åren. Den åländska skärgårdsupplevelsen är en av våra största konkurrensfördelar och beaktas därför allt mer i både vårt destinationsutvecklings- och marknadsföringsarbete.

Vi tycker det är synd att ni valde att gå till angrepp på Visit Åland för att, som er ordförande sade i radion igår, få gehör i lokala medier för ert övergripande missnöje. Vi hoppas ändå att ni tackar ja till vår e-postinbjudan och besöker oss för att närmare bekanta er med vårt uppdrag och arbete idag.

Över en kopp kaffe hittar vi säkert flera gemensamma intressen och kanske även något nytt sätt att stärka Ålandsbilden på. Ni når oss per e-post eller på telefonnummer 018-24000.

Med vänlig hälsning,

Terese Flöjt, styrelseordförande Visit Åland r.f.

Lotta Berner Sjölund, vd