DELA

Svar på momsfråga

Viking Sundblom frågar mig om det uppstått en logisk kullerbytta i hans resonemang och jag kan konstatera att så är fallet.
Differentierad moms används inom många områden förutom livsmedel t.ex. logi och transport (8%) Momsen är uttryckligen någonting som drabbar slutanvändaren, mellanhänderna gör en clearing av momsinkomster och -utgifter gentemot staten. Som ett led i att gynna konsumtionen och ge billigare livsmedel sänktes skattesatsen på dessa, alltså gynnas i detta fall konsumenterna och bland dem Viking Sundblom.

Tage Eriksson
vik VD
Ålands Producentförbund