DELA

Svar på mess

I Messa Nyan från den 23 mars 2011 säger ”050” att ”Nauclér förstorar svenskans utrotning i Finland och får ålänningarna att rösta på henne!”.
Påståendet känns väldigt främmande för mig . Jag vet inte att jag vid något tillfälle skulle ha talat om svenskans utrotning i Finland. Tvärtom försöker jag att inte ha synpunkter på hur man bäst bevarar svenskan i riket, samtidigt som jag i grundlagsutskottet varit med om att på ett konkret sätt i fallet med Karleby slå vakt om svenskans ställning.
Tvåspråkigheten i riket garanteras i grundlagen och språklagen, medan Ålands svenskspråkighet däremot grundar sig på självstyrelselagen som i sin tur är ett resultat av Nationernas förbunds beslut. Enligt min åsikt finns det all anledning att stödja alla åtgärder som bidrar till att svenskan bevaras i Finland om Ålands svenskspråkighet skall garanteras.
Finland hade knappast tillerkänts överhögheten över Åland i Genève år 1921 om inte landet varit tvåspråkigt och därför ansetts kunna garantera det svenska språket och den svenska kulturen, och så länge Åland tillhör Finland så tror inte jag på ”svenskans utrotning i Finland”
Elisabeth Nauclér
riksdagsledamot/riksdagskandidat