DELA

Svar om vaccin

I Nya Åland (tisdag 21.12) frågar signaturen Iris G-H om vaccin. Jag skall försöka svara på hennes frågor, utan att bli för långrandig.

Incidensen bestäms av antalet positiva smittade och innefattar givetvis alla från de som uppvisar lindriga symptom till sådana som vårdas på IVA. Incidensen visar helt enkelt hur spridd smittan är i samhället.

Orsaken att man vill hålla ned incidensen är för att minska belastningen på sjukvården och minska risken för att nya mutationer uppstår.

På frågan om man kan få fram hur stor del av de insjuknade som är vaccinerade är svaret ja. Statistik från egentliga Finland visar att de helt ovaccinerade har en 8 gångers överrepresentation mot de som fått två sprutor och att risken att smittas är hela 10 gånger lägre för de som fått den tredje sprutan. Man kan även se på det svenska intensivvårdsregistret där medianåldern för de som ligger på IVA med Covid är 73 för vaccinerade och 51 för ovaccinerade. Median betyder att det finns lika många ovaccinerade patienter som är under 51 som över. Detta visar att de som är ovaccinerade på IVA är yngre.

Det är för tidigt att påstå att omikron-varianten är lindrigare. Den förefaller att vara mera smittsam än delta som i sin tur var mera smittsam än det ursprungliga viruset. Däremot kan man inte med säkerhet säga om den ger ett allvarligare sjukdomsförlopp ännu.

Det svåra är att fatta välgrundade beslut då kunskapsläget är osäkert. Vi har i dag ett vaccin som har förhållandevis lindriga biverkningar och vi har en sjukdom som kan vara nog så otrevlig, såväl det direkta sjukdomsförloppet som längre efterverkningar. Det talas mycket om vaccinets biverkningar, exempelvis risken för myokardit, men nu visar siffror från USA att risken för myokardit efter covid är 100 gånger högre hos ungdomar.

Som kunskapsläget är i dag så skulle det vara mycket oansvarigt att som Iris G-H föreslår ”låta alla genomgå sjukdomen”. Du kan drunkna fast du har flytväst. Du kan dö fast du har säkerhetsbälte. Du kan dö i hjärtinfarkt trots att du medicinerar, men alla dessa åtgärder minskar risken.

På samma sätt minskar vaccinet risken för att smittas (och därigenom smitta andra) det minskar risken att bli allvarligt sjuk och det minskar risken för att dö.

ANDERS GUSTAFSSON