DELA

Svar om landhöjningen

Signaturen ”Nicke nyfiken” undrade i går i messa Nyan hur stor landhöjningen är på Åland. Jag ska försöka ge ett svar även om det ganska snabbt kan bli komplicerat. Det enklaste svaret är 4 – 5 mm/år eller 0,4 – 0,5 m/hundra år. Men sedan är det så att till exempel Geta har en höjning på 0,5 meter medan Föglö har 0,4 meter eftersom de så kallade isobaserna (linjer som visar platser med samma landhöjning) löper i sydväst-nordostlig riktning.
Att utgående från dessa värden räkna bakåt är mycket lömskt, eftersom värdena gäller dagens landhöjning. Går vi bakåt i tiden var landhöjningen snabbare och direkt efter att inlandsisen försvann var landhöjningen mycket snabb, men samtidigt ändrade föregångaren till dagens Östersjön utseende flera gånger.
Sedan havsytan var som högst under den så kallade Littorinatiden för cirka 7.500 år sedan, har Geta höjt sig cirka 58 meter och Föglö 50 meter.
Landhöjningen i Kvarkenområdet är ännu snabbare, ca 9 mm/år och nere i Skåne/Danmark sjunker landet med ca 1 mm/år.

Mvh
Ralf Carlsson