DELA

Svar om Eat

Mikael Andersson , Eat Mariehamn Ab, påstår att stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson undanflyr ansvar. Så är det förstås inte. Det är helt eniga stadsstyrelser som tagit alla beslut som åligger styrelsen i det här ärendet genom åren. I övrigt är det tjänstemän som bereder ärenden och verkställer beslut. Naturligtvis ibland så att ordföranden eller hela styrelsen informeras i samband med det.

Faktum kvarstår fortfarande. Ärendet kring Eat har pågått i många år. Efter att det blev rättslig process av det kan man också nu konstatera att tingsrätten och hovrättens enhälliga beslut bekräftar stadens rätt att häva hyresavtalet där även skäligheten har prövats. Det finns skäl att påminna om att en hävning av ett hyresförhållande på lagliga och avtalsenliga grunder inte utgör konfiskation av egendom.

Det har stått motparten fritt att själv komma med konkreta och motiverade förlikningsbud. Staden har varit välvilligt inställd till förlikningsförhandlingar och medverkat till att sådana skulle komma till stånd.

Bland annat har staden i syfte att ge möjlighet för motparten att förbereda och motivera förlikningsbud samtyckt till att tidigare redan inbokade domstolsförhandlingar flyttats fram.

Staden har alltså varit positivt inställd till att hitta en förlikning, särskilt gällande investeringarna, men Eat har inte tillhandahållit tillräckligt och korrekt underlag trots upprepade förfrågningar. Detta finns naturligtvis dokumenterat hos stadens juridiska ombud.

Det finns ingen möjlighet för en kommun att betala ut ersättning utan tillräcklig grund. Lagar och stadsstödsregler medger inte det.

Det är helt enkelt beklagansvärt att det inte har gått att nå en lösning utanför rättssalarna.

Barbara Heinonen

Stadsdirektör

Petri Carlsson

Stadsstyrelsens ordförande

Christian Beijar

Stadsfullmäktiges ordförande