DELA

Svar om barnskydd

Svar på Emilia Liljehages frågor om barnskydd i torsdagens Nya Åland.

Jag känner mycket väl till domarna och FN:s bedömning.

Jag har tagit upp frågan vid ett flertal tillfällen i grundlagsutskottet och med JO.

Jag ser bekymmersamt på situationen och tycker det är viktigt att man förbättar situationen på den här punkten.

Elisabeth Nauclér