DELA

Svar från Skatteförvaltningen

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör alltför många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen. Vi vill tacka för synpunkterna och tar tillfället i akt att ge en närmare förklaring om hur Skatteförvaltningen arbetar.

Det är sant att Skatteförvaltningen har nyanställt personal just på Åland, vilket beror på att vissa arbetsuppgifter flyttats över från andra delar av verksamheten på fastlandet. Ökad personal är dock inte en nationell trend, tvärtom har antalet anställda i hela Finland minskat under de senaste tjugo åren från 7 500 anställda till omkring 5 000, alltså med en tredjedel och riktningen är fortsättningsvis nedåtgående.

Alldeles som skribenten önskar görs merparten av skattebesluten helt automatiskt, där finns alltså allt färre moment som kräver manuellt arbete. Finlands Skatteförvaltning ligger internationellt sett långt fram inom automatisering och har som föregångare även stött på vissa initiala problem, men vi är övertygade om att effektiviteten och funktionssäkerheten förbättras med de åtgärder vi redan vidtagit.

Slutligen vill vi också påpeka att Skatteförvaltningen följer de lagar som stiftats av riksdagen och ändrar alltså inte tolkningen av till exempel avdragsrätt på eget bevåg.

Åland har lagstiftningsrätt vad gäller skatter som tillkommer landskapet och kommunerna, vilket innebär att Åland har vissa egna skatteavdrag.

KATI KALLIOMÄKI

KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR VID SKATTEFÖRVALTNINGEN