DELA

Svår ekvation för kortrutt

Tack J Holmberg för din starka tro på moderaternas centrala roll i landskapspolitiken och nu speciellt inom skärgårdstrafiken. Vi anstränger oss för att inom det politikområdet kombinera maximal kostnadseffektivitet med bästa möjliga trafik för hela skärgården inom den givna kostnadsramen. Då måste man kunna tänka nytt!
Landskapsregeringen har nu lagt ett grundförslag som i ett historiskt perspektiv utgör en hög procentuell andel av landskapets budget, men som resulterar i en rimlig besparing. Dessvärre har personalkostnader och bunkerpriser skenat de senaste åren.

Lagtinget var i princip överens om ett långsiktigt ”kortrutts-system under den förra lagtingsperioden. För att förverkliga det fordras enorma investeringar. Så samtidigt som vi börjar förverkliga det så måste vi minska dagens överstora driftskostnader. En inte alls enkel ekvation!
Moderaterna arbetar för att det slutliga trafikbeslutet i början på hösten skall 1) hålla sig inom kostnadsramen, 2) vara en början på genomförandet av kortruttsmodellen och 3) utgå från de reella behoven av grundtrafik för varje skärgårdskommun under de tre perioderna vinter-, låg- och högsäsong.

Vi inväntar nu väl övervägda förslag från Kökars, Sottungas, Kumlinges, Brändös och Föglös kommunledningar. Dessa får gärna utgå från våra tre grundteser ovan. Därefter är det dags för regeringen att fatta det slutliga beslutet där vi liksom de tre andra regeringspartierna försöker påverka i den riktning som vi ser som mest förnuftig.
Moderata lagtingsgruppen