DELA

Svammel utan åtgärder, varför?

Har följt budgetdebatten i lagtinget i tre dagar. Flera lagtingspolitiker och ministrar pratar och pratar. Samtliga är oroade över att narkotikasituationen i landskapet har blivit mycket värre i år och att beslagen ökar. De säger även att polisen bekräftar detta. De pratar vidare om hur användningen av cannabis går ner i åldrarna.

Det verkar finnas en politisk enighet att drogernas utbredning på Åland bör stoppas. Men varför gör ni då ingenting konkret omgående?

Har sedan flera år tillbaka engagerat mig i debatten om och hur landskapsregeringen nedmonterat polismyndigheten genom att kontinuerligt minska resurserna. Fem polistjänster plockades bort 2012–2013. I dag lever flera av de ungdomspoliser som landskapsregeringen dessutom uppmanade och lockade att utbilda sig till poliser utan en fast tjänst.

Som det är nu är det alltså fri handel och konsumtion av droger och narkotika på Åland. Förebyggande arbeten är jättebra, ungdomens hus är ett sådant. Men vill vi begränsa tillgången behövs nog krafttag. Så länge det är lätt att få tag i droger kan vi nog sjösätta hur många förebyggande ungdomsprojekt som helst. De som är ansvariga monterar nu ner de resurser som kan betyda att polisen kan begränsa och stoppa drogernas framfart. Att montera ner polisen handlar om betydligt mycket mer än att bekämpa droger och narkotika. Utredningstiderna blir längre och längre i andra brottsärenden och fall. Befolkningen drar sig för att anmäla saker till polisen. Polisens synlighet på vägar och gator minskar. Allt det här kan få oroväckande konsekvenser på sikt för hela landskapet Åland. Vi är många runt om på Åland som förundras över hur landskapsregeringen kan förbise detta. Snart har vi samma problem på Åland som i övriga världen. De politiker som sitter vid makten lyssnar inte på befolkningen. Det är alltså oerhört förvånande och ledsamt att inget konkret görs för polismyndigheten. Det mesta tenderar ni till att handla om politiskt svammel i en ack så viktig fråga som i slutändan handlar om trygghet, säkerhet och människoliv.

Anders Holmberg

Företagare och politiker