DELA

Svammel är ingen betjänt av

Det är ett riktigt skräckscenario som Jörgen Pettersson målar upp i sin gästledare. Tar vi inte emot flyktingar så har vi en svår framtid att gå till mötes. Sänkt välfärd, höjd pensionsålder eller högre skatter, kanske alltihop skriver han. Vad lutar han sig mot gällande detta scenario? Har vårt älskade moderland Sverige undgått dessa hemskheter tack vare sin öppna invandringspolitik? Har Sveriges välfärd ökat och har skatterna sänkts tack vare invandringen? Om jag inte missminner mig så hotade den förre statsministern Fredrik att svenskarnas pensionsålder borde ligga vid 70 år trots invandringen och att invandringen kunde ha återverkningar på det liv som vanliga svenskar har varit vana att leva.

Jag tror inte att vårt mottagande av invandrare kommer att tillföra mera välfärd för oss men inte heller ha en märkbart negativ inverkan på vår ekonomi.

Varför måste Jörgen komma med en massa svammel för att rättfärdiga flyktingmottagandet, det är väl ingen betjänt av.

En gubbtjyv