DELA

Svält ingen rehabilitering

Min familjs nettoinkomst sjunker med närmare 6 % från 2012 till 2013, från 710 € till 670 € per månad. Till raden med kroniska diagnoser räknar jag därför med att under innevarande år kunna addera även ICD-10:s E63.9, ”Näringsbristtillstånd, ospecificerat”. Sådan är den krassa, ekonomiska verkligheten för en vanlig dödlig, om man haft den dåliga smaken att dra på sig en komplex sjukdomsbild, vars ”utredning” handhas av jurister och/eller ekonomer på ett arbetspensionsbolag och inte av legitimerade läkare.

Förblindade av siffror och paragraftecken beslutar man glatt och oavsett antal specialistomdömen, att den allena saliggörande mirakelmedicinen är ekonomiska tumskruvar och ingenting annat. Jag tillåter mig dock att kasta in en brasklapp beträffande denna ”behandlings” gynnsamma inverkan på just MIN förmåga att återkomma till arbetslivet. Svält är inte en lagstadgad form av yrke sinriktad rehabilitering och det är inte det som i 21 kap. 14 § i Strafflagen rubriceras som ”Utsättande” heller.

Dessutom är det vedertaget improduktivt att piska en död häst. Eller som Dakotaindianerna säger: ”When you discover you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount.”
Nina Backlund
numera ”arbetslös” pga sjukdom