DELA

Svaga argument för egen beskattning

Ett beprövat sätt att förenkla tillvaron är att bortse från verkligheten.
Ett exempel är Ålands Framtid som i tisdagens tidning föreslår att inkomsterna för de åländska kommunerna kan öka genom att vi tar över beskattningsrätten för samfundsskatten och kapitalinkomstskatten. Dessutom ska dubbelbeskattningsavtal med utlandet omförhandlas så att pensionsinkomster i utlandet beskattas på Åland.

I själva verket fördelas kommunernas andel av samfundsskatten till respektive kommun genom åländsk lagstiftning.
Den andel av den statliga kapitalinkomstskatten som betalas av jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare återförs likaså till kommunerna genom åländsk lagstiftning.

Utöver fördelningen av samfunds– och kapitalinkomstskatten till de åländska kommunerna, medräknas statens totala inkomster från dessa och andra skatter både i klumpsumman och i skattegottgörelsen för Åland.
Finland har ett par hundra skatteavtal med utlandet. En viktig princip är att undvika dubbelbeskattning genom avtal. Det är knappast realistiskt att hävda att pensioner på inkomster som intjänats i till exempel Sverige ska beskattas enbart på Åland.

Ålands Framtids argument för att öka inkomsterna för de åländska kommunerna och landskapet är en märklig form av ”dubbel bokföring”.
Om målet är självständighet, varför då trixa med enskilda skatter? Om målet är ökat ”självbestämmande,” varför inte ta reda på – och utnyttja – det självbestämmande vi redan har genom självstyrelsen?
Olof Erland (lib)